Themis

Vår behandling av dina personuppgifter

Precis som du säkert känner till ingår både Themis Fiskeri A / S och Themis Fiskeri AB i Themis-koncernen. Såsom en del i Themis-koncernen utförs i en bolag som är en personuppgift som hanterar om du kan skära tillsammans eller var och en för sig. För dessa behandlingar har Themis Fiskeri A / S och Themis Fiskeri AB kommit över att om Themis Fiskeri A / S ska anses vara personuppgiftsansvarig och Themis Fiskeri AB ska anses vara personuppgiftsbiträde.

Themis Fiskeri A / S (”Themis” eller ”vi”) Använd personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter, du är en viktig person för oss och vår verksamhet. Behandlingen sker i princip med gällande regelverk, inklusive allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) samt vad som anges nedan. Om du har frågor eller finansiering kring hur vi behandlar dina personuppgifter är välkomna till kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Utöver att säkerställa vår behandling av dina personuppgifter som är korrekta och transparenta i förhållanden tills dig strävar vi alltid efter att hålla och högre säkerhetsnivå vid alla behandlingar av personuppgifter där vi har löpande bedömer och tar hänsyn till teknik som organisatorisk risk för att hitta det bästa sättet att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring och radering.

Innehåll

Vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter beskrivningar nedan i fyra olika avsnitt, varav ett eller flera kan komma att beröra dig om det som finns på det förhållande du har till oss, sekvens av en generell beskrivning av hur och vad du kan kontakta oss om Att göra vår behandling av dina personuppgifter.

 • I Avsnitt 1 – Kunder och leverantörer redogör vi för hur vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av representant för en kund eller leverantör till Themis.
 • I Avsnitt 4 – Arbetssökande riktar vi oss till dig som har eller planerar att skicka i ett jobb till Themis.
 • I Avsnitt 5 – Besökare på fiskebåt riktar vi oss till dig som besöker någon av Themis fiskebåtar.
 • I Avsnitt 6 – Allmän information och dina rättigheter kan du läsa mer om vilka som kan få tillgång till dina uppgifter, vilka rättigheter du har som du samtidigt kan kontakta oss för att få veta mer.

1. Kunder och leverantörer samt deras representanters personuppgifter

1.1 Varför vi behandlar

 • Vi behandlar dina uppgifter för att genomföra och administrera köp samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

1.2 Hur vi behandlar

 • Vi samlar i uppgifterna och använder dem för kommunikation i samband med ordning och leveranser (exempelvis orderbekräftelse och leveransavisering), hantering av betalning samt för att hålla kontakta med dig eller din organisation i frågor som är kopplade till köpet.

1.3 Vad vi behandlar

 • Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter, titel, betalningshistorik, köpinformation (exempelvis vilken vara som har bästa eller om varan ska levereras till en annan adress).

1.4 Rättslig grund

 • Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse till genomföra avtalet med din arbetsgivare, dvs Themis kund eller leverantör. Vi tar hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (t.ex. det som anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi ser då och avvägning mellan dessa intressen i vilket vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen till vårt intresse är berättigat.
 • Delar av vår behandling av dina personuppgifter är vidare tillgängliga för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter. Exempelvis behandlar vi dina uppgifter för redovisnings- och faktureringsändamål.

1.5 Insamling och utlämnande

 • Uppgifterna vi behandlar om dig är primärt insamlade direkt från dig. I andra fall kan uppgifterna komma från din arbetsgivare, dvs Themis kund eller leverantör. Vi delar med oss ​​av dina uppgifter endast tills sådana aktörer som krävs för att utföra behandlingen, och inom ramen för ändring som anges ovan. Exempelvis:
 • Themis Fiskeri AB.
 • Betallösningar (kortföretag, bankir och andra betaltjänstleverantörer).
 • Logistikföretag och speditörer (för leverans av varor).
 • IT-tjänster (företag som hanterar använda drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

1.6 Lagringsperiod

 • Vi lagrar dina personuppgifter i 10 år från dess avtal med din arbetsgivare och Themis har börjat, allt som ofta då köpet har gjort (inklusive leverans och betalning). Dina personuppgifter som framkommer i Themis bokföring lagras så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

2. Arbetssökande

2.1 Varför vi behandlar

 • När du är skickar i en ansökan till oss behandlar vi dina uppgifter för att hantera din ansökan och för att kunna bedöma, jämföra och matcha mot de behov vi har av resurser. Vi sparar dina uppgifter så länge som anges nedan för att kunna återkomma till dig om ett nytt behov måste uppstå i tiden för lagringen.

2.2 Hur vi behandlar

 • Vi sammanställer information om skickat och med andra kandidater samt våra behov. Vi stämmer av information om muntligt med referenser du angivit samt kompletterande information med sådana uppgifter vi får från dessa referenser.

2.3 Vad vi behandlar

 • Vi behandlar sådana uppgifter som du upptäcker i din ansökan, dvs dina kontaktuppgifter, CV och personliga brev, sjöfartsrelaterad dokumentation om certifikat, intyg och sjöfartsbok. Vi kan komma att komplettera den här informationen med uppgifter från referensen du har angivit för att få en så ändrad bild som används av dig som kandidat.

2.4 Rättslig grund

 • Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att utvärdera dig som arbetsplatser hos oss och för att händelser i ett anställningsavtal med dig. Jag förklarar behandlingen som vi redogör för ovan att vi hänvisar till och väger ditt intresse av integritet i förhållandet till vårt intresse och ändamål. Vi ser då och avvägning mellan dessa intressen i vilket vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen till vårt intresse är berättigat.

2.5 Insamling och utlämnande

 • Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. Jag är i kontakt med ansökan och vi kan komma att samla i uppgifter från de referenser du vrede till oss. Vi delar inte med oss ​​av din ansökan om vi inte är viktig frågat om det.

2.6 Lagringsperiod

 • Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål. Det här inbyggda att vi kan komma att lagra dina personuppgifter i maximalt 12 månader från tiden för din ansökan som specialist (såvida du inte börjar annat, vilket vi naturligtvis respekterar). Om du blir anställd av oss kommer uppgifterna i din ansökan lagras och behandlas i behandlas med vad som anges i vår policy för behandling av anställda personuppgifter, som bara tillhandahålls våra anställda.

3. Besökare ombord på fiskebåt

3.1 Vilka personuppgifter samlas in och för vilka ändamål?

 • När du besöker någon av våra fiskebåtar kan vi komma att samla i rörlig bildupptagning via livesänd kamera ombord. Bildupptagning samlas in för det enskilda ändamålet att höja säkerhet och förhindra olyckor ombord i händelse av märke, motorhaveri, vattenläcka, dåligt väder eller annan oförutsedd händelse.

3.2 Rättslig grund

 • Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att höja säkerheten ombord på vår fiskebåt. Jag förklarar behandlingen som vi redogör för ovan att vi hänvisar till och väger ditt intresse av integritet i förhållandet till vårt intresse och ändamål. Vi ser då och avvägning mellan dessa intressen i vilket vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen till vårt intresse är berättigat.

3.3 Lagringsperiod

 • Bildupptagningen sker via livesänd kamera vilket innebär att ingen information lagras.

4. Dina rättigheter

 • Du har rätt att, jag kan använda det gällande dataskyddslagstiftning, när som helst börjar få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rätt, att begära radering av dina personuppgifter eller begränsningar av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och inskrivna mot behandlar av dina personuppgifter.
 • Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen.
 • Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
 • Du har även rätt att när som helst är klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Datainspektionen, www.datainspektionen.se) om du svarar på dina personuppgifter som inte kan behandlas i tillämpliga dataskyddslagstiftningar.

5. Kontaktuppgifter

Themis AB

Anders Ryberg

info@themis.se