Om Themis

THEMIS står for bæredygtighed og miljøvenlighed.

Det er ikke for meget at sige, at det nye fartøj, som familien Ryberg fra Rörö har fået bygget hos Karstensens Skibsværft A/S i Skagen, er med til at sætte nye standarder, når det gælder miljøvenlighed og bæredygtighed i fiskeriet. Familien har fisket i flere generationer, og det har skabt bevidsthed om, at der også skal være fisk til kommende generationer. THEMIS fisker derfor på bestande, som er bæredygtige. Desuden er den nye S 144 THEMIS i alle detaljer optimeret i forhold til energiforbrug. Det har været vigtig med bygningen af den nye THEMIS at få et effektivt fartøj, der på alle områder er miljøvenligt og efterlader et så lille et aftryk på klimaet under fiskeriet som muligt. Det er lykkes. Selvom den nye THEMIS med sine 63 meter er 16 meter længere end den ”gamle” THEMIS, så bliver energiforbruget reduceret med omkring en tredjedel i forhold til den nuværende THEMIS. Det nye fartøj giver mulighed for et mere effektivt fiskeri og sammen med optimeringen af energiforbruget i alle dele af fartøjet, betyder det, at fiskeriet producerer fødevarer på en måde, der belasterdet har skabt bevidsthed om, at der også skal være fisk til kommende generationer. THEMIS fisker derfor på bestande, som er bæredygtige. Desuden er den nye S 144 THEMIS i alle detaljer optimeret i forhold til energiforbrug. Det har været vigtig med bygningen af den nye THEMIS at få et effektivt fartøj, der på alle områder er miljøvenligt og efterlader et så lille et aftryk på klimaet under fiskeriet som muligt. Det er lykkes. Selvom den nye THEMIS med sine 63 meter er 16 meter længere end den ”gamle” THEMIS, så bliver energiforbruget reduceret med omkring en tredjedel i forhold til den nuværende THEMIS. Det nye fartøj giver mulighed for et mere effektivt fiskeri og sammen med optimeringen af energiforbruget i alle dele af fartøjet, betyder det, at fiskeriet producerer fødevarer på en måde, der belastermiljøet mindst muligt.

Fisk giver et lille klimaaftryk

Det er ingen hemmelighed, at produktion af fødevarer medførerudledning af drivhusgasser. Det kalder man fødevarernesklimaaftryk. I EU står fødevareproduktionen og fødevareforbruget for mellem 22-31 procent af EU-medlemsstaternes samledeudledninger af drivhusgasser. Derfor er det ikke uvæsentligt,når S 144 THEMIS henter sine fangster på en måde, der afsætter mindst muligt aftryk på klimaet.Forbrugeren kan derfor med rigtig god samvittighed dække sitproteinbehov ved at spise de sild og makrel som udgør en stor delaf S 144 THEMIS’ fangster. De sild og makrel S 144 THEMIS fangerefterlader et klimaaftryk, som er væsentligt mindre end kødprodukter – faktisk er det helt nede på niveau med de fleste grønsager. Eksempelvis er silds klimaaftryk fra produktion af 1 kg 0,7 kg CO2 1)Til sammenligning ligger oksekød på 13,9 og svinekød på 4,6.

FAKTA
Produktion af fødevarer medfører udledning af drivhusgasser
Udvalgte fødevares klimaaftryk

•Sild                     0,7

•Oksekød            13,9

•Svinekød              4,6

•Kyllingekød         5,5

•Tomat                   0,8

•Rugbrød                0,8

Kilde: Fødevareministeriet 1)

1) Kilde: Fødevareministeriet – fødevarernes klimaaftryk ved produktion

af 1 kg fødevare inklusiv alle led i
fødevarekæden (produktion, forarbejdning og transport)
indtil varen ligger i supermarkedet kilo CO2 ækv. per kg fødevare .

FAKTA om miljøvenlighed i den nye THEMIS

•Fisker på bæredygtige bestande

•Udledning af drivhusgasser reduceres med 30% med den nye THEMIS

•Miljøvenlig og godkendt bundmaling

•Overskudsvarme fra motorer genanvendes til opvarmning af skibet

•Spildolie genanvendes i land

•El-spil giver 70% mindre energiforbrug sammenlignet med hydraulik

•Stålwirer er erstattet af Dynema

•Energioptimerede trawl

•Skibsskroget er bygget til at yde mindst muligt modstand ved sejlads

•Ledbelysning sparer 40% energi i forhold til belysningen på den ”gamle” THEMIS

•Miljøvenligt kølesystem