Themis Historie

 

Nybygningen S 144 THEMIS åbner et nyt kapitel i en
flerhundrede årig historie som fiskere

Fiskeriet kan spores flere hunderede år tilbage i slægten. Ryberg, som med svenske rødder har stærk tilknytning til Danmark

Familien Ryberg på øen Rörö nordvest for Gøteborg står med ny-
bygningen S 144 Themis foran et nyt spændende kapitel i familiens

historie som fiskere. Historien begyndte for mere end 400 år siden,
hvor den første kendte fisker i slægten blev født på naboøen Björkö.
Siden har der været fiskere i slægten generation efter generation.
Nu flere hundrede år efter den første fisker i slægten blev født,
er familien Ryberg med et spritnyt fiskefartøj klar til at tage hul på
en ny epoke i slægtens fiskerihistorie.

I dag driver familien et effektivt og moderne fiskeri efter konsum-
arterne sild og makrel samt industrifisk. Også før i tiden var fami-
lien foregangsmænd for at udvikle fiskeriet. Op til 2. Verdenskrig

var familiens fartøj Rymo et af de første på Rörö, der fiskede sild
med flydetrawl.
I 1952 fik familien leveret nybygningen Themis. Et fartøj på 19
meter. Prisen var dengang 110.000 svenske kroner, og var den
sidste større nybygning, som blev indkøbt til Rörö i næsten 30 år.

Den danske forbindelse

Selvom familien Ryberg har base på Rörö i Sverige, så har familien en
stærk tilknytning til Danmark. I 2011 blev selskabet Themis Fiskeri A/S
registreret i Danmark, men længe før dette har familien Ryberg haft
relationer til Danmark. Det er dog ikke kun på den erhvervsmæssige
side, at familien Ryberg har tilknytning til Danmark. Slægten har også
rødder i Danmark. I det 18. århundrede flyttede Balthazar Christian
Grönbeck, en købmand fra Helsingør, til Rörö. Hans datter Mariana
Grönbeck blev gift med Andreas Ryberg, og fra hende stammer
Rybergslægten på Rörö.
Familien Ryberg har fortsat den danske forbindelse med mange ture
mellem hjemstavnen i Rörö og de 2 danske ”hjembyer”; Thyborøn og

Skagen, som har været udgangspunkt for både familieliv og forretnin-
ger i mere end 100 år. Heriblandt er både Bjørn og André Ryberg døbt

i Den Svenske Sømandskirke i Skagen og store dele af besætningen har
taget uddannelse på Skagen Skipperskole. Derudover har Themis

Fiskeri A/S haft et langvarigt samarbejde med flere danske virksomhe-
der som Cosmos Trawl, Thyborøn Skibs- og Motorservice og

Nordsøtrawl. Themis Fiskeri A/S lander proteinfisk hos Triple Nine
fabrikken i Thyborøn og størstedelen af konsumfisken hos Skagerak
Pelagic i Skagen. Relationen med Karstensens Skibsværft A/S er også
opbygget gennem mange år med vedligeholdelsesbesøg på værftet
igennem tiden, og senest leveres nybygningen S 144 THEMIS fra værftet
i Skagen.

Themis fartøjer gennem tiden

FAKTA om S 144 THEMIS

• Længde: 63 meter
• Bredde: 12,80 meter
• Hovedmotor Caterpillar MaK 6M32C – effekt 2.999 kW
• Lastekapacitet (RSW tanke) 1.480 tons
• Besætning: Toholdsskift med 5 til 6 mand ombord ad
gangen på fangstrejserne.
• Besætningen er dansk, svensk, færøsk og litauisk
• THEMIS’ besætning er højtuddannet og der afsættes mange
ressourcer til at kompetenceudvikle medarbejdere hvert år
• Udskiftningen i besætningen er meget lav
• Gennemsnitsalderen om bord er 42 år
• Til sammen har besætningen 335 år erfaring